WERDYKT 56. SFP w KRAKOWIE

WERDYKT 56. SFP w KRAKOWIE
Jury w składzie:
 
Jarosław Wasik – przewodniczący
Ewa Kornecka
Magda Turowska
Jan Poprawa
Andrzej Zamenhof
 
po wysłuchaniu 17 wykonawców zakwalifikowanych do udziału w konkursie 56. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie postanowiło
przyznać następujące nagrody:
 
I nagrodę wysokości:
– 10 000,00 zł ufundowaną przez Fundusz Hipoteczny Yanok
– 1000 euro ufundowaną przez Stowarzyszenie SAWP
otrzymuje LENDA / KOZUB
 
II nagrodę wysokości:
– 2500,00 zł oraz organizację Koncertu ufundowane przez Krakowskie Forum Kultury
oraz
– sesję nagraniową w Edukacyjnym Studio Nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
 
otrzymuje zespół Coffee Experiment
 
III nagrodę wysokości:
– 1000,00 zł oraz organizację Koncertu ufundowane przez Krakowskie Forum Kultury
 
otrzymuje Karolina Lizer
 
Dodatkowo Jury zdecydowało się przyznać cztery Honorowe wyróżnienia:
 
– Asia Dubińska-Zakrzewska
– Zespołowi UKOJA
– Szymon Brucki
– Kasia Olczykowska
 
Jury wyraziło uznanie dla kunsztu wykonawczego akordeonisty zespołu UKOJA Mateusz Dudka.
 
fot. Patrycja Długosz