...

Konkursowe FAQ

Kiedy odbędzie się Konkurs Piosenki na SFP?

Konkurs 60. edycji SFP odbędzie się w sobotę 19 października 2024 roku, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha ul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie.

Kto jest Organizatorem Festiwalu?

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Studencki Festiwal Piosenki.

Jak zgłosić się na Konkurs?

Do Konkursu Piosenki na SFP przystąpić mogą osoby, które otrzymały nominacje na innych przeglądach, festiwalach, konkursach, od członków Rady Artystycznej SFP, Organizatora SFP lub innych osób wskazanych i zatwierdzonych przez Organizatora. Do wzięcia udziału w Konkursie obowiązkowa jest więc nominacja, której zdobycie wymaga wzięcia udziału w innym festiwalu, konkursie lub przeglądzie. O nowym sposobie bezpośredniego zgłaszania się na Konkurs poinformujemy wkrótce.

Czy Konkurs skierowany jest wyłącznie do studentów?

Nie, w Konkursie może wziąć udział każdy, kto w dniu otrzymania nominacji ma skończone 16 lat.

Gdzie szukać informacji o Festiwalach, na których możliwe jest otrzymanie nominacji?

W ciągu roku po części jesteśmy Festiwalem widmo 😀 i niespodziewanie możesz otrzymać nominacje znajdując się na każdym innym Festiwalu w kraju. Natomiast do Festiwali Partnerskich, gdzie na pewno wśród słuchaczy znajdzie się Rada Festiwalu, decydująca o nominacjach, należą: OFPA w Rybniku, Festiwal Kwiaty na Kamieniach w Bytomiu, Festiwal Stacja Kutno, Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, OPPP Olesno, Poetycka Dolina etc. Ponadto Organizator Studenckiego Festiwalu Piosenki organizuje w ciągu roku przesłuchania w Krakowie, na których możliwe jest otrzymanie nominacji do Konkursu. Szczegółowe informację na bieżąco podawane są na naszej stronie www oraz w mediach społecznościowych.

Czy mogę wykonywać własne utwory?

Szczególnie do tego zachęcamy. Jedynym warunkiem jest przygotowanie do prezentacji piosenek w języku polskim.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.