...

Kontakt

FUNDACJA STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

e-mail: studenckifestiwal@gmail.com

tel: 510-150-169

www: www.studenckifestiwal.pl

KRS: 0000413629,

NIP: 6762453536,

REGON: 122522445

Osoba kontaktowa:

Mateusz Marchewka – Prezes Zarządu Fundacji

Tymczasowy adres korespondencyjny:

ul. Wodna 30b/13 30-719 Kraków

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.