Regulamin Konkursu „Line-On winter edition„

Fundacja Studencki Festiwal Piosenki organizator 57 edycji Studenckie Festiwal Piosenki w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie internetowym „Line-On winter edition” którego nagrodą będzie nominacja do konkursu głównego 57.Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, który odbędzie się 16.10.2021 roku. Konkurs skierowany jest do artystów i wykonawców piosenek w języku polskim, którzy w momencie zgłoszenia mają ukończone 16 lat.

 1. Organizator

 

Organizatorem i koordynatorem Konkursu „Line-On winter edition”  jest Fundacja Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. 

 

 1. Cele konkursu

Wyłonienie młodych twórców spośród środowiska artystycznego oraz nominacja ich do 57. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, który odbędzie się  w październiku 2021 roku.

 

                                                        III.   Zgłoszenia

 1. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia, zarówno do zawodowców, jak i do amatorów, wykonujących piosenki w języku polskim.
 2. W Konkursie mogą brać udział soliści, zespoły, oraz zespoły wokalne, spełniający poniższe warunki.
 3. Warunkiem zgłoszenia się do konkursu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (który znajdzie się na stronie internetowej Organizatora dnia 18.01.2020) oraz przesłanie go
  w odpowiednim nieprzekraczalnym terminie 31.01.2020 drogą elektroniczną wraz z utworem wideo
 4. Organizator zaznacza, że jakość nagrania wpływa na podejmowane decyzje.
 5. Zgłaszane przez uczestnika utwory muszą być wykonane w języku polskim. Mogą być utworami autorskimi.
 6. Wysłane utwory muszą mieć formę wideo. W innym przypadku zgłoszenie zostanie odrzucone.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać link do pobrania utworu ze strony wetransfer.com lub myairbridge.com. Dodatkowo uczestnik może wysłać drugie nagranie również do pobrania.
 8. Kwalifikacji do Konkursu dokonuje Organizator Konkursu SFP oraz członkowie Rady Artystycznej SFP.

 

 1. Nagrody
 1. Nagrodą w konkursie są nominacje do konkursu głównego 57. Studenckiego Festiwalu Piosenki
  w Krakowie, którego pula nagród przekroczy 10k.

 

 1. Laureaci
 1. Laureaci wyłonieni przez Organizatora oraz Radę Artystyczną SFP otrzymają nominacje do Konkursu SFP w Krakowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem Konkursu SFP, przesłania pliku dokumentów oraz wzięcia udziału w Konkursie 16 październiku 2021 w Krakowie.

 1. Przebieg konkursu

 

 1. Konkurs „Line-On winter edition”  jest jednoetapowym konkursem internetowym.
 2. Uczestnicy wypełniają formularz zgłoszeniowy do 31.01.2021. 
 3. Zgłoszenia nadesłane po powyższym terminie zostaną odrzucone.
 4. Po przesłuchaniu wszystkich zgłoszeń, przez Organizatora i Radę Artystyczną SFP zostaną wyłonieni  artyści  którzy otrzymują nominację na 57. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie.
 5. Wyniki konkursu wraz z udostępnionymi fragmentami wideo laureatów Konkursu, na stronie facebook.com oraz youtube.com Organizatora, zostaną opublikowane do 15.02.2021.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy konkursu udzielają nieodpłatnej licencji Fundacji Studencki Festiwal Piosenki na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie nagrań biorąc udział w Konkursie, na stronie www oraz w mediach społecznościowych Organizatora w czasie nieograniczonym.
 2. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, zgłoszonych utworów.
 3. Zgłaszając się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci danych zamieszczonych we wniosku, w celu możliwości wzięcia udziału w Konkursie Piosenki Artystyczne „Line-On winter edition” tj. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 4. Wykonawca zgłaszają się wyraża zgodę na rozpowszechnianie i udostępnianie materiału wideo nadesłanego w ramach „Line-on winter edition” przez Organizatora.
 5. Wykonawca przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie w zakresie wszelkich pól eksploatacji nadesłanego wideo.
 6. Udział w Konkursie jest tożsamy z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.