...

Studencki Festiwal Piosenki to najstarszych Festiwal twórczości autorskiej w Polsce. Od 1962 roku, jest jednym z najważniejszych festiwali piosenki artystycznej i zaangażowanej na terenie całego kraju. Zarówno Festiwal jak i artyści z nim związani na trwale wpisali się w rozwój polskiej kultury i sztuki. W swojej ponad półwiecznej historii oparł się trendom obniżenia wartości kulturalnych treści. Przez wszystkie lata istnienia w zawierusze historii współczesnej Polski trwał wiernie na straży artystycznego wyrazu, promując twórców niebanalnych i polską twórczość, szczególnie zaś twórczość debiutancką, którą chce przekazywać swoim wiernym słuchaczom i uczestnikom.

Aktualności

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.