...

Strona główna

Wydarzenia

[display_posts]

Program

60. SFP

19 pażdziernika 2024

NCK, ul. Jana Pawła II 232

Godzina

20:00

Koncert

Nawojska: Szymborska & Porazińska

Wideo

Kontakt


    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.