Organizator:


Fundacja Studencki Festiwal Piosenki corocznie począwszy od 2012 r. realizuje Studencki Festiwal Piosenki. Obecnie Studencki Festiwal Piosenki jest pointą ponad stu festiwali i konkursów piosenki odbywających przez cały rok w całej Polsce.


Współorganizatorzy:


LOCH CAMELOT powstał w Krakowie w październiku 1991 roku jako nieformalne artystyczne stowarzyszenie twórców różnych dyscyplin, w latach 1991 – 2016 działał jako Kabaret Loch Camelot, Scena „Teatr Loch Camelot” powstała w 2013 roku, jest kontynuacją tradycji artystycznych miejsca.


Krakowskie Forum Kultury przekształciło się ze Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, działającego nieprzerwanie od 1979 roku przy ul. Mikołajskiej 2. Nasze Forum pragnie łączyć w ramach swoich projektów naukę o kulturze i jej upowszechnianie, edukację oraz wartości artystyczne i estetyczne. Forum dąży do aktywizacji krakowskiego środowiska artystycznego oraz środowisk mieszkańców w celu integracji społecznej poprzez udział w kulturze.