...

Jury konkursu 59.SFP

Jarosław Wasik – wokalista, autor tekstów, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii Laureat koncertu „Debiuty” KFPP Opole 94, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” i wielu innych festiwali. Dwukrotnie otrzymał „Lirę Orfeusza” – Główną Nagrodę Centralnych Eliminacji OKR (kat. poezja śpiewana). Wydał cztery autorskie płyty: „Nastroje”, „Zielony z niebieskim”, „Fabryka nastrojów” i „Nie dotykaj”. Od 2000 r. jest członkiem Rady Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, a od 2017 r. Rady Artystycznej Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od 2013 r. dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Ewa Kornecka – kompozytorka, pianistka, pedagog, reżyser, producent. Studiowała kompozycję i teorię w krakowskiej PWSM (oecnie AM). Twórca muzyki teatralnej (m.in. współpraca z A.Wajdą i J.Jarockim), radiowej, spektakli muzycznych, ponad tysiąca piosenek, współpraca m.in. z A.Osiecką , 1990 -2006 współpraca (piosenki) z Olgą Lipińską kabaretem w TVP. Współzałożycielka, dyrektor muzyczny Kabaretu Loch Camelot Kraków (1991) – aktualnie prowadzi od 2013 Teatr Loch Camelot. Dyrektor muzyczny, współprowadząca wraz z W.Domańskim (Biblioteka Polskiej Piosenki) – Lekcji Śpiewania (ostatnia, siedemdziesiąta z okazji Święta Niepodległości 11.11.2018). Członek Kapituły im. Aleksandra Bardiniego, wieloletni wykładowca przedmiotu PIOSENKA w PWST Kraków (obecnie AST) 1983 – 2013 Juror konkursów piosenki (m.in. PPA Wrocław, SFP Kraków, OPPA Rybnik) Reżyser, producent i dyrektor muzyczny koncertów plenerowych – (Krakowskie Noce od 2013 ). Współtwórca „Krakowskiego Tygodnia Piosenki” – corocznego letniego (przełom lipca i sierpnia) festiwalu piosenki literackiej i artystycznej. Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury przy Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta w Krakowie. Odznaczona Honoris Gratia (2013) za zasługi dla Miasta Krakowa.

Ewa Śnieżanka – piosenkarka, społecznik, działaczka samorządowa. W trakcie swojej kariery artystycznej została uhonorowana wieloma nagrodami, zajmowała czołowe miejsca na Festiwalach, zarówno w kraju jak i za granicą. Pierwsze konkursy piosenkarskie wygrywała już w czasach licealnych. W 1962 r. wystąpiła w finałowym koncercie I Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. W 1964 r. reprezentowała młodzieżowe środowisko Łodzi na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1974 roku zagrała epizodyczną rolę w filmie Jej powrót. Współpracowała z Teatrem na Targówku (dzisiaj Rampa) w Warszawie, gdzie wystąpiła w wielu spektaklach, m.in. O zachowaniu przy stole czy Miejsce dla gwiazdy. Od 2010 roku gra rolę Maliny w cieszącym się ogromnym powodzeniem spektaklu muzycznym Klimakterium i już w Warszawie w Teatrze Capitol, jak również w teatrach w całej Polsce i za granicą. Jest aktywnym działaczem społecznym – w 1993 roku współtworzyła Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP. W latach 1994 – 2002 pełniła funkcję sekretarza Zarządu Stowarzyszenia SAWP, a od 2011 jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia. W kadencjach 1994-1998 i 1998- 2002 była Radną gminy Warszawa-Wawer, w tym czasie inicjowała i organizowała liczne akcje społeczne i charytatywne. W 1996 roku ukończyła Studium prawno-samorządowe przy Polskiej Akademii Nauk. Napisała pracę dyplomową z zakresu problematyki Ustroju Samorządu pt. „W poszukiwaniu równowagi – jak pogodzić funkcję radnego pilnującego interesów wyborców, wobec praw i obowiązków radnego w Radzie Gminy”. Obszerne fragmenty tej pracy były drukowane w „Życiu Warszawy”. W 1998 roku Ewa Śnieżanka została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na arbitra Komisji Prawa Autorskiego. W latach 2002-2006 była Radną m.st. Warszawy.

Jan Poprawa – scenarzysta widowisk muzycznych i spektakli teatralnych, autor i redaktor kilkudziesięciu polskich dzienników i periodyków, a także tekstów w kilkunastu wydawnictwach zbiorowych. Współautor „Raportu o stanie kultury w Krakowie” (1994), autor haseł w „Encyklopedii Muzycznej PWM” (od 1984) oraz „Popularnej Encyklopedii Powszechnej” (od 1995). Redaktor antologii, m.in. „Pamięć” (1996), „Suplement poetycki” (2000); serii wydawniczych „Biblioteka Stowarzyszenia Autorów Polskich” (wspólnie z Tadeuszem Skoczkiem, 22 tomy), „Salon Literacki Jana Poprawy” (33 tomy). Redaktor naczelny rocznika kulturalnego „Piosenka”.

Piotr Metz.radiowiec.rocznik 1957.posiadacz pocztówki od Lennona i zbyt dużej ilości vintage’owego sprzętu audio.mieszka na barce.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.