Jury konkursu 55.SFP:
– Jarosław Wasik – przewodniczący
– Joanna Słowińska
– Konrad Imiela
– Jan Poprawa