Powrót do przeszłości

Cykl grafik przygotowanych przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, przedstawiający artystów i artystki, których losy związane są ze Studenckim Festiwalem …