...

50. Studencki Festiwal Piosenki – Krakowski Festiwal Piosenki

50. jubileuszowa edycja festiwalu, wzbogacona została, dla podkreślenia geograficznych, jak i kulturowych asocjacji z miejscem, z MIASTEM, które gości go od pół wieku w swoich murach, o drugi człon – Krakowski Festiwal Piosenki. Zwyciężczynią 50.SFP-KFP została Magdalena Kucharska z Bydgoszczy, II nagrodę otrzymały ex aequo: Justyna Panfilewicz z Łodzi i Anastazja Simińska z Kalisza, laureatką III nagrody została natomiast Agnieszka Przekupień z Kościeliska.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.