f

52.Studencki Festiwal Piosenki - Krakowski Festiwal Piosenki

Studencki Festiwal Piosenki

Tegoroczny, 52-ty Studencki Festiwal Piosenki odbędzie się w Krakowie w dniach 20 – 22 października 2016 r. Pozwalamy sobie przypomnieć – czym festiwal był przed laty / przez lata i czym jest dzisiaj.

Przez cały czas swojego trwania, niezależnie od zmieniających się nazw (Konkurs Piosenki Studenckiej, Festiwal Piosenki i Piosenkarzy Studenckich, Studencki Festiwal Piosenki), jego odrębność wyznaczały trzy najistotniejsze wyróżniki: inicjacja – nieobojętność – niezależność.  

INICJACJA Studencki Festiwal Piosenki był miejscem  określającym artystyczne początki: Ewy Demarczyk, Marka Grechuty, Maryli Rodowicz, Grupy „Pod Budą”, Elżbiety Wojnowskiej, Jana Wołka, „Salonu Niezależnych”, Zespołu „Raz, dwa, trzy”, Mariusza Lubomskiego, Renaty Przemyk, Grzegorza Turnaua… Kariery tych artystów rozwijały się przez lata – rozmaicie, bo indywidualnie. Nigdy i w żadnym przypadku nie straciły jednak szczególnego znaku twórczej i zawodowej inicjacji, jaką dał im studencki festiwal.

NIEOBOJĘTNOŚĆ W swych początkach SFP był miejscem, w którym w naturalny sposób młodzi artyści wyrażali się o świecie – ich świecie, określającym ich „na dobre i złe”. Ci, którzy jednoczyli się w studenckich teatrach („Stu”, „Ósmego Dnia”, „Stodole”), robili to głosem zbiorowym; innym pozostawała wypowiedź indywidualna. Przez całe lata na krakowskim festiwalu występowali wykonawcy inspirujący się twórczością, a nawet samym faktem istnienia tych teatrów – grup intelektualnego odporu - i naporu! SFP nigdy nie miał aspiracji otaczania się aurą jakkolwiek rozumianego „kombatanctwa”. Jednak władza - i okoliczności polityczne -dopisały mu taki właśnie kontekst, dwukrotnie, poprzez niezorganizowanie, przerywając ciągłość imprezy: w ramach tak zwanego „zakazu pomarcowego” w 1968 roku i w wyniku bojkotu środowiska studenckiego w rok po wprowadzeniu stanu wojennego.

NIEZALEŻNOŚĆ SFP zawsze był niezależny – jeśli podlegał cenzurze, to tylko zewnętrznej; nigdy jego ekspresji i artystycznego ducha nie krępowała jakakolwiek koniunktura. Nie był – i nie jest – ogniwem estradowych mechanizmów promocyjnych i komercyjnych. Jest to jego specyficzną słabością – bo nie gwarantuje jego uczestnikom automatycznej, systemowej promocji. Jest to również jego specyficzną siłą – bo nie wyznacza im należności i serwitutów w drodze ku artystycznej profesjonalizacji. Rozwój karier najwybitniejszych laureatów potwierdza tezę o artystycznej wolności SFP.

Obecnie Studencki Festiwal Piosenki jest pointą ponad stu festiwali i konkursów piosenki odbywających się w rocznym cyklu w całej Polsce – od niewielkich miejscowości, po stolicę. Poszczególne imprezy delegują na SFP jednego spośród swoich laureatów, czyniąc w ten sposób krakowskie wydarzenie specyficznym „festiwalem laureatów festiwali”. W przekonaniu dzisiejszych wykonawców SFP, a zwłaszcza uczestników jego konkursu, na festiwalu tym obowiązuje pojęcie „piosenki artystycznej” – wywiedzione ze sposobu rozumienia i kreowania tego gatunku przez – m.in. – Osiecką, Przyborę, Wasowskiego, Młynarskiego, Koniecznego, Zaryckiego, Satanowskiego, Wołka, Cygana – czyli największych twórców współczesnej polskiej piosenki.

SFP w swojej 52. edycji wraca do współpracy z krakowskim Klubem „Pod Jaszczurami”, przez całe dziesięciolecia ważnym, lub – jak mawia się dzisiaj – kultowym dla studenckiej kultury miejscem. „Jaszczury” będą dla uczestników konkursu klubem festiwalowym; tutaj odbędą się: Giełda Ostatniej Szansy (25. września), konferencja prasowa festiwalu (17. października), koncert „Czekając na werdykt” i ogłoszenie werdyktu Jury 52. SFP (21. października). Także co miesiąc (od lipca) w „Jaszczurach” odbywają się recitale w ramach nowego cyklu „Laureaci Studenckiego Festiwalu Piosenki”. W najbliższym (18. września, godz.18.00) wystąpi absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Gdańsku, urodzona w Kościelisku Agnieszka Przekupień.

Również w Klubie „Pod Jaszczurami” odbędzie się pierwsze programowe wydarzenie tegorocznego Festiwalu – będzie nim panel dyskusyjny pt. „Sztuka śpiewania piosenek na przykładzie Andrzeja Zauchy” (20. października, godz. 11:00). I miejsce, i temat, i sama postać zawierają podtekst symboliczny: Andrzej Zaucha był (genialnym) autodydaktą, a właśnie wykonawcy – amatorzy występują w konkursach SFP; artysta ten bardzo często śpiewał, a jeszcze częściej bywał w Jaszczurach, a panel odbędzie się w 25. Rocznicę jego tragicznej śmierci. Przesłuchania konkursowe odbędą się – jak od pewnego czasu niezmiennie – w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (20. października, godz. 14:00, 21. października, godz. 11:00). Również w MOSie dadzą swe recitale ubiegłoroczne laureatki Grand Prix Festiwalu – otrzymały ją ex aequo: Adrianna Maja Kućmierz i Izabella Szafrańska (21. października, godz. 18:00). Festiwal zakończy Koncert Finałowy (22. października, godz. 18:00); jego pierwszą częścią będzie Koncert Laureatów, drugą – jak zawsze – koncert specjalny.

Tradycją SFP jest wieńczenie każdej jego edycji koncertem nadzwyczajnym – odnoszącym się do istotnych wydarzeń lub ich rocznic, bądź podkreślającym doniosłość artystycznego dorobku związanych z imprezą twórców. Program tegorocznego SFP zamknie koncert poświęcony twórczości Ewy Korneckiej – od lat ściśle współpracującej z festiwalem, także członka jego Rady Artystycznej.

Ewa Kornecka – kompozytorka, aranżerka, pianistka, pedagog, reżyserka; w swojej dyscyplinie, a raczej w mnogości tych dyscyplin, jest jedną z najbardziej krakowskich artystek, a ową „krakowskość” należy kojarzyć wyłącznie superlatywnie; sama o sobie mówi, iż krakowianką jest „ z urodzenia i z zamiłowania”. Kornecka jest inteligentną i wnikliwą czytelniczką poezji tradycyjnej - Gałczyńskiego, czy Tuwima, a jednocześnie okazuje się muzykalna na przejmująco - i przerażająco! – współczesne teksty Nicka Ceve’a. Zrealizowane pod jej artystyczną i pedagogiczną opieką „Ballady morderców” tego australijskiego twórcy okazały się jednym z najświetniejszych dyplomów, jakie w ostatnich latach powstały na Wydziale Aktorskim krakowskiej PWST. Kornecka – pedagog ukształtowała w umiejętności śpiewania - i nie tylko „aktorskiego”! – wielu znanych dziś aktorów: to właśnie ona „stworzyła” śpiewających Katarzynę Jamróz, Magdalenę Walach, Przemysława Brannego czy Joannę Liszowską. Ewa Kornecka, jak prawdziwa krakowianka, nie mogła nie czuć artystycznego wdzięku sztuki absurdu, jakim oddychał superkabaret „Piwnica pod Baranami”. Zbyt suwerenną była jednak osobowością, by w „Piwnicy” być „jeszcze jedną z kolejnych”. Stworzyła więc wraz z grupą krakowskich artystów własną formację; do dziś świetnie prosperujący pod szeroko (i snobistycznie!) kojarzoną nazwą „Teatr Loch Camelot” ma i swoją artystyczną odrębność i swoją wierną publiczność. Kornecka ułożyła także muzykę do stu kilkudziesięciu spektakli teatralnych. Jej wrażliwość na poezję, jej wyrafinowane poczucie humoru, imponująca kompozytorska inwencja zdecydowały, że na wiele lat stała się – od strony muzycznej – współtwórczynią sukcesu „Kabareciku” Olgi Lipińskiej – jednej z flagowych pozycji programowych Telewizji Polskiej z jej, niestety minionych, dobrych czasów. Kondensację artyzmu Ewy Korneckiej – w ilu? i jakich odsłonach? – zobaczymy w drugiej części Koncertu Finałowego 52. SFP.


Historia

STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI to najstarsza impreza kulturalna środowiska akademickiego, najstarszy konkurs odbywający się w Krakowie, starszy – bo powołany w roku 1962 – o rok od Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Trwałość tej imprezy zobowiązuje. Pięćdziesięciolecie – to nawet w Krakowie przywykłym do jubileuszy okazja do chwały. Co prawda tegoroczny Studencki Festiwal Piosenki poprzedza liczba 49 (co jest skutkiem przerw, jakie z powodu zawirowań historii nastały w roku 1968, 1971 i 1982), ale pięćdziesiąt lat – festiwalu już minęło.
Studencki Festiwal Piosenki, który od lat skupiał się na piosence artystycznej, stał się również poważną imprezą Krakowa. Przez kilka dekad poprzedzały go eliminacje organizowane w ośrodkach akademickich, Od kilkunastu lat pozwala spotkać się laureatom kilkudziesięciu mniejszych konkursów, organizowanych nie tylko w tradycyjnych ośrodkach akademickich, ale także w Radzyniu Podlaskim, Piasecznie, Biłgoraju, Radomiu, Sieradzu, Andrychowie, Rybniku, Ślesinie, Kędzierzynie, Stargardzie Szczecińskim, Elblągu, Dzierżoniowie i innych miastach... To tam wyłaniani są finaliści krakowskiego konkursu. Na SFP rywalizują z sobą także laureaci dużych festiwali, jak olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” czy wrocławskiego Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Niemniej to właśnie Studencki Festiwal Piosenki jest nie tylko najstarszą, ale i najważniejszą imprezą skupiającą się na piosence artystycznej.

Piękna jest tradycja krakowskiego festiwalu. Jego laureaci stawali się z czasem znaczącymi postaciami sztuki estradowej. Ewa Demarczyk, Piotr Szczepanik, Leszek Długosz, Kazimierz Grześkowiak, Zdzisława Sośnicka, Teresa Tutinas, Urszula Sipińska, Maciej Zembaty, Maryla Rodowicz, Marek Grechuta, Natasza Czarmińska, Krystyna Tkacz, Andrzej Sikorowski, Jacek Kleyff, Krzysztof Piasecki, Grupa Pod Budą, Elżbieta Wojnowska, Wolna Grupa Bukowina, Bohdan Smoleń, Jan Wołek, Elżbieta Adamiak, Jacek Kaczmarski, Andrzej Poniedzielski, Grażyna Auguścik, Antonina Krzysztoń, Grzegorz Turnau, Zbigniew Zamachowski, Jan Kondrak, Mariusz Lubomski, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Robert Kasprzycki, Janusz Radek, Basia Stępniak-Wilk, Piotr Rogucki, Iwona Loranc, Joanna Lewandowska, Beata Lerach, Hanka Wójciak – to tylko wybrane z protokołów nazwiska artystów, nagrodzonych w krakowskim konkursie, którzy na stałe zaistnieli na estradzie i scenie muzycznej. Szczególne zaś znaczenie ma nurt autorski, zawsze obecny w SFP. Studencki Festiwal Piosenki od roku 2012 organizowany jest przez specjalnie w tym celu powołaną Fundację.

Program

52. Studencki Festiwal Piosenki
- Krakowski Festiwal Piosenki Kraków
20 – 22 października 2016
20.10.2016. czwartek
Klub „Pod Jaszczurami”
– Teatr 38 Rynek Główny 8
11:00„Sztuka śpiewania - na przykładzie Andrzeja Zauchy”. Panel dyskusyjny w 25 – tą rocznicę śmierci Artysty
Małopolski Ogród Sztuki ul. Rajska 12
14:00Przesłuchania konkursowe
21. 10. 2016. piątek
Małopolski Ogród Sztuki ul. Rajska 12
11:00Przesłuchania konkursowe
18:00Recitale laureatek Grand Prix 51. SFP – Adrianny Maji Kućmierz i Izabeli Szafrańskiej
Klub „Pod Jaszczurami”
– Teatr 38 Rynek Główny 8
20:00„Czekając na werdykt” - Jam Session uczestników 52. SFP"
22.10.2016. sobota
Małopolski Ogród Sztuki ul. Rajska 12
19:00Koncert Finałowy 52. SFP:
Część I:Koncert Laureatów 52. SFP
Część II:„Konfiguracje” – koncert piosenek Ewy Korneckiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków